Welkom bij MCA Europe

Duurzame mobiliteit als verdienmodel

MCA Europe (Mobility & Connectivity Alliance Europe) is een Europees non-profit organisatie dat CO2 neutrale mobiliteit en duurzaam vervoer in heel Europa promoot en mobiliteit- en milieu-uitdagingen oplost met de inzet van technologische en sociale innovaties en baanbrekende initiatieven.

Wij werken samen met beleidsmakers, de mobiliteits- en auto-industrie (OEM’s) en zakelijke en particulieren eindgebruikers. Leden en deelnemers van de Stichting MCA Europe zijn bedrijven, onderzoeksinstellingen, lokale en regionale overheden en organisaties die onze doelstelling omarmen. Dit doen we binnen de thema’s Smart Mobility, Smart City, Smart Connectivity en Smart Grid.

Wij bieden een netwerk van specialisten binnen onze thema’s, hulp en ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen en begeleiden organisaties in de acceptaties van noodzakelijke veranderingen.

Wij faciliteren onze deelnemers en helpen bij het vinden van samenwerkingsverbanden, funding, kennis en expertise.

MCA Europe maakt emissievrije (deel-)mobiliteit voor iedereen toegankelijk.
MCA Europe initieert en begeleidt projecten op het gebied van duurzame mobiliteit.

Met als motto ‘working together for a more sustainable tomorrow’ ontwikkelt MCA Europe verbindingen: samenwerkingsverbanden die tot doel hebben mobiliteits- en milieu-problemen op te lossen. Door samenwerkingsverbanden te realiseren tussen commerciële organisaties, non-profit instellingen, scholen, universiteiten en overheden krijgen wij voor elkaar wat ieder afzonderlijk niet of slechts met de grootste moeite en veel tijdsbeslag lukt.

Wij zijn organisatieadviseurs en bruggenbouwers, wij verbinden en besturen innovaties en innovatieve initiatieven. Non-profit.