Welkom bij MCA Europe:

Mobility & Connectivity Alliance Europe

MCA Europe lost mobiliteit- en milieu-uitdagingen op met de inzet van slimme innovaties en technologieën. Wij werken samen met beleidsmakers, de mobiliteits- en auto-industrie (OEM’s) en zakelijke en particulieren eindgebruikers. Dit doen we binnen de thema’s Smart Mobility, Smart City, Smart Connectivity en Smart Grid.

Wij bieden workshops (transitie, (sociale) innovatie), trainingen (omgaan met verandering), studies ((on)mogelijkheden in de transitie-markt, maatschappelijke vraagstukken), projecten (oplossen drempels die innovatie in de weg staan), financiering (subsidies en investeerders), kennisdeling d.m.v. bijeenkomsten en beurzen en advies aan overheden.

Wij faciliteren baanbrekende innovaties van onze partners en het vinden van funding, delen van kennis en expertise.

MCA Europe maakt emissievrije (deel-)mobiliteit voor iedereen toegankelijk.
MCA Europe initieert en begeleidt projecten op het gebied van duurzame mobiliteit.

Een onafhankelijke stichting

MCA Europe is een onafhankelijke stichting en biedt u een netwerk en commerciële kansen door samen te werken. Iedereen met een meerwaarde voor onze doelstelling is een potentiële partner van ons initiatief. Wij streven naar technologische en sociale innovatie door organisaties en initiatieven bij elkaar te brengen en te voorzien van ontbrekende kennis en inzichten. Elke organisatie en bestuurder binnen het vakgebied Smart Mobility, Smart City, Smart Connectivity en Smart Grid is uitgenodigd om deel te nemen aan de de stichting en haar Smart Businessclub.

Stimuleren en faciliteren

MCA Europe zoekt synergie met de overheid en bedrijfsleven, ontwikkelt standaardisatie van technologieën, harmonisatie en toegang tot de optimale vormen van duurzaam vervoer.

Met als motto ‘working together for a more sustainable tomorrow’ ontwikkelt MCA Europe verbindingen: samenwerkingsverbanden die tot doel hebben mobiliteits- en milieu-problemen op te lossen. Door samenwerkingsverbanden te realiseren tussen commerciële organisaties, non-profit instellingen, scholen, universiteiten en overheden krijgen wij voor elkaar wat ieder afzonderlijk niet of slechts met de grootste moeite en veel tijdsbeslag lukt.

Wij zijn organisatieadviseurs, wij verbinden en besturen innovaties en innovatieve initiatieven.