Als alliantie van publieke en private organisaties dragen wij bij aan een verbeterd ecosysteem van de toekomst. Onze strategie is om met multidisciplinaire maatschappelijk verantwoorde organisaties ‘ethisch comfortabele mobiliteit’ te creëren. Daarbij onderscheiden wij ons in de markt door volledige onafhankelijkheid en stellen wij de eindgebruiker centraal zonder deze direct te bedienen.

Ontwikkelen, Veranderen, Verbeteren, Verdiepen, Vernieuwen en Verbinden

Onze positie is faciliterend en wij brengen expertises bij elkaar. MCA Europe ondersteunt nieuwe en bestaande initiatieven om de beoogde doelstellingen te bereiken door samen te werken.

  • MCA Europe creëert en ontwikkelt nieuwe mogelijkheden om mobiliteit efficiënter en effectiever te maken.
  • MCA Europe zet (zelf) geen commerciële producten of diensten in de markt.
  • MCA Europe streeft naar standaardisatie binnen het MaaS-landschap van smart-mobility en smart-city om de verduurzaming van mobiliteit te versnellen.

MCA Europe start met programma’s, projecten en studies om innoverende businesscases, baanbrekende prototypes en impactvolle whitepapers te realiseren. Dit wordt begeleid door onafhankelijke specialisten zoals business consultants, vakinhoudelijke deskundigen, projectmanagers, marketing- en mediaspecialisten, juristen en ICT’ers die zich aan dit initiatief hebben gecommitteerd.