wij hebben slechts één doel

MCA Europe heeft slechts één doel: bijdragen aan het tot stand komen van een meetbare individuele zero footprint. Om dit te realiseren hebben wij verschillende ambities die we hebben gedefineerd in projecten en programma’s gelieerd aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. MCA Europe streeft ernaar om betere mobiliteits ervaringen en grotere sociale waarde te creëren door een veilig en duurzaam ecosysteem voor kritische eindgebruikers te bouwen binnen de samenleving van de toekomst.

hoe?

Met als motto ‘working together for a more sustainable tomorrow’ ontwikkelt MCA Europe verbindingen: samenwerkingsverbanden die tot doel hebben mobiliteits- en milieu-problemen op te lossen. Door samenwerkingsverbanden te realiseren tussen commerciële organisaties, non-profit instellingen, scholen, universiteiten en overheden krijgen wij voor elkaar wat ieder afzonderlijk niet of slechts met de grootste moeite en veel tijdsbeslag lukt.

Wij werken samen met beleidsmakers, de mobiliteits- en auto-industrie (OEM’s) en zakelijke en particuliere eindgebruikers. Leden en deelnemers van de Stichting MCA Europe zijn bedrijven, onderzoeksinstellingen, lokale en regionale overheden en organisaties die onze doelstelling omarmen. Dit doen we binnen de thema’s Smart Mobility, Smart City, Smart Connectivity en Smart Grid.

Wij faciliteren onze deelnemers en helpen bij het vinden van samenwerkingsverbanden, funding, kennis en expertise.

MCA Europe maakt emissievrije (deel-)mobiliteit voor iedereen toegankelijk.
MCA Europe initieert en begeleidt projecten op het gebied van duurzame mobiliteit.

De huidige onbalans tussen de overheid en de publieke sector zorgt voor aantoonbare stagnatie van innovatie en integratie van (nieuwe) technologieën binnen de samenleving. Daaraan is het belang van de eindgebruiker van mobiliteits diensten ondergeschikt.