Sustainable Development Goals (SDG)

MCA Europe draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. De SDG’s zijn zeventien doelen die de wereld een betere plek te maken in 2030 en die zijn vastgesteld door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN) waaronder Nederland. De doelen zijn ontwikkeld met internationale inbreng van organisaties en individuen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en blijven nog tot 2030 van kracht. Ze vormen een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoedebestrijding, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. Achter de zeventien doelen zitten 169 targets.

Ondersteunend aan o.a. de Sustainable Development Goals is MCA Europe Foundation ontwikkeld, een onafhankelijk non-profit initiatief die samenwerkingsverbanden aangaan met ondernemingen, organisaties en initiatieven om in te spelen op de aantoonbare behoefte van de huidige en nieuwe generatie bestuurders en eindgebruikers.

MCA Europe focust op de 5 doelen waar we als collectief invloed op willen uitoefenen:

Meer informatie over de SDG leest u hier.