Onze doelstelling is eenvoudig: wij willen bijdragen aan een verbeterd ecosysteem van de toekomst. Dit doen we door te Ontwikkelen, te Veranderen, te Verbeteren, te Verdiepen, te Vernieuwen en te Verbinden binnen het landschap van Smart Mobility, Smart City, Smart Connectivity en Smart Grid.

Onze positie is faciliterend en wij brengen expertises bij elkaar.

Onze focus ligt op het combineren de expertise
met die van vakexperts, innoveerders en investeerders.

Bedrijven, instellingen, gemeenten, provincies en zelfstandige professionals kunnen lid worden van MCA Europe en van de Smart Businessclub. Dit geeft u toegang tot bedrijven, tot specialisten een kennis van mensen die op dezelfde manier denken.

Onze ambitie

Wij ambiëren groei naar een collectief van tussen de vijfenzeventig en honderd publieke en private organisaties, startups, scholen en universiteiten. Samen zijn wij in staat om een maximale CO2 reductie voor zowel consument als bedrijfsleven te realiseren met behoud en creatie van zoveel mogelijk werkgelegenheid, gezondheid, inspiratie en werkplezier.

Onze maatregelen

Om onze onafhankelijkheid te borgen zijn de nodige maatregelen genomen, is het CBF keurmerk in aanvraag en wordt er een raad van toezicht geïnstalleerd die toeziet op het realiseren van de doelstellingen en op de manier waarop dat gebeurt.

Onze behoefte

Om dit alles mogelijk te maken zijn wij op zoek naar sponsoren & partners en doen we aan fondswerving. Onze kapitaalbehoevende projecten en studies dragen direct bij aan de realisatie van onze doelen. Deze projecten en studies worden gevolgd door ons mediateam die via diverse kanalen zoals blog, podcast, film, interviews en rapportages, verslag doen over de status en het resultaat. Hiervoor is ruimte voor uw funding, donaties, sponsoring en partners om dit mogelijk maken.

Graag geven we u daar meer uitleg over. Uw relatiemanager Ziegel Ziegelaar is hiervoor beschikbaar op 06 46244 968 – (ziegel@mca-europe.org)