onze focus is helder

Wij willen bijdragen aan een verbeterd ecosysteem van de toekomst. Dit doen we door te Ontwikkelen, te Veranderen, te Verbeteren, te Verdiepen, te Vernieuwen en te Verbinden binnen het landschap van Smart Mobility, Smart City, Smart Connectivity en Smart Grid. Onze positie is faciliterend en wij brengen expertises bij elkaar.

onze ambitie

Wij ambiëren groei naar een collectief van gelijkgestemden. Samen zijn wij in staat om een maximale CO2 reductie voor zowel consument als bedrijfsleven te realiseren met behoud en creatie van zoveel mogelijk werkgelegenheid, gezondheid, inspiratie en werkplezier.

onze behoefte

Om dit alles mogelijk te maken zijn wij altijd op zoek naar sponsoren & partners en doen we aan passieve fondswerving. Onze kapitaalbehoevende projecten en studies dragen direct bij aan de realisatie van onze doelen. Deze projecten en studies worden gevolgd door ons mediateam dat via diverse kanalen zoals blog, podcast, film, interviews en rapportages, verslag doen over de status en het resultaat. Hiervoor is ruimte voor uw funding, donaties en sponsoring.

een onafhankelijke stichting

MCA Europe is een onafhankelijke stichting en biedt u een netwerk en commerciële kansen door samen te werken. Iedereen met een meerwaarde voor onze doelstelling is een potentiële partner van ons initiatief. Wij streven naar technologische en sociale innovatie door organisaties en initiatieven bij elkaar te brengen en te voorzien van ontbrekende kennis en inzichten. Elke organisatie en bestuurder binnen onze thema’s is uitgenodigd om deel te nemen.

stimuleren en faciliteren

MCA Europe zoekt synergie met de overheid en bedrijfsleven, ontwikkelt standaardisatie van technologieën, harmonisatie en toegang tot de optimale vormen van duurzaam vervoer.