Branches en Categorieën

Mobiliteit in Nederland moet slimmer, flexibeler, groener en veiliger.
Mobiliteit is dan ook HOT, hét bewijs hiervoor is de explosie aan ondernemingen en initiatieven die hierbinnen een bijdragen willen leveren.

“The measure of intelligence is the ability to change”

Albert Einstein

MCA Europe zoekt synergie met de overheid en bedrijfsleven, ontwikkelt standaardisatie van technologieën, harmonisatie en toegang tot de optimale vormen van duurzaam vervoer. Dit doen we door middel van projecten en studies waarbij stakeholders een actieve bijdragen leveren aan het beoogde resultaat.

De stichting en onze Smart Businessclub zijn er voor beleidsmakers, bestuurders en specialisten binnen de volgende branches*:

 1. E-Mobiliteit personen
 2. E-Mobiliteit transport & vervoer weg
 3. E-Mobiliteit transport & vervoer water
 4. E-bike, steps & scooter
 5. Deelmobiliteit diensten
 6. Data & Maas apps
 7. Leveranciers halffabrikaten en onderdelen

Ontwikkelen, Veranderen, Verbeteren,
Verdiepen, Vernieuwen en Verbinden

Onze activiteiten hebben wij onderverdeeld in vier categorieën* :

 • 1. Smart Mobility
  • – Mobiliteits- Vervoers- en Verkeersdiensten
  • – Infrastructuur
  • – Stedelijke mobiliteit en Stedelijke logistieke diensten
  • – Last Mile Solutions & Parking
 • 2. Smart City
  • – City Governance (standaardisatie van)
  • – E-Cargo / Cargo bikes infrastructuur & Governance
  • – Geïntegreerde mobiliteits diensten
  • – Ketenmobiliteit
 • 3. Smart Connectivity
  • – Connected Cars
  • – Standaardisatie binnen MaaS-apps
  • – Een slim mobiliteits systeem waarbij de eindgebruiker slechts één app heeft die voorziet in de end-to-end mobiliteitsbehoefte.
  • – Vereenvoudiging dienstverlening
  • – Verminderen van de auto- en vervoersafhankelijkheid
 • 4. Smart Grid
  • – Energietransitie versus e-mobility en slimme wijken
  • – Energietransitie Bouwend Nederland
 • 5. Smart Logistics
  6. Mobility & City Governance

MCA Europe staat aan de basis van diverse (beoogde) duurzame oplossingen voor maatschappelijke en bestuurlijke (stedelijke) vraagstukken waarbij de eindgebruiker beter wordt bediend.

(* NB. Bovengenoemde opsomming van branches en categorieën is dynamisch en aan verandering onderhevig)