Wij benoemden het al eerder: alle partners en leden zijn ons even lief, het onderscheid zit vooral in de soort organisatie en het type projecten dat wij faciliteren. Onze partners en leden worden betrokken bij alle belangrijke ontwikkelingen binnen onze stichting. De bijdragen van de leden gaan rechtstreeks naar de studies en projecten van Stichting MCA Europe. Ook dit vindt geheel transparant plaats.

Voordelen

  1. Partners en leden mogen eigen medewerkers en stagiaires beschikbaar stellen als bijdrage aan de projecten en studies. Zij krijgen een flex-werkplek toegewezen en zijn betrokken bij andere expertises en initiatieven.
  2. Partners en leden zijn betrokken bij projecten, studies en innovaties en mogen bij een actieve rol (naar rato) aanspraak maken op het tot stand gekomen intellectueel eigendom.
  3. Partners en leden zijn adviserend naar het bestuur en essentieel voor de vaststelling van de missie, visie en strategie van de projecten en de deelnemende leden/partners van de stichting.
  4. Partners en leden hebben toegang tot branchevreemde omgevingen waarbij de stichting als intermediair optreedt.
  5. Partners en leden hebben toegang tot projecten en studies en de resultaten hiervan.
  6. Partners en leden zijn op online en offline media uitingen aanwezig.
  7. Partners en leden zijn als partner op beurzen uitgenodigd en eventueel betrokken bij de handelsmissies van de stichting.
  8. Partners en leden krijgen toegang tot de beschikbare pop-up events.
  9. Partners en leden mogen de uiting ‘member of MCA Europe’ gebruiken in hun media uitingen.
  10. Partners en leden worden uitgenodigd voor de periodieke business events.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Ziegel Ziegelaar – 06 46244 968 – (ziegel@mca-europe.org)