een initiatief met visie

MCA Europe: Stichting Mobility & Connectivity Alliance Europe.
Een uniek initiatief met visie. Een onafhankelijke stichting met als doel emissievrije deelmobiliteit voor iedereen in elke leeftijdscategorie toegankelijk te maken. Dit doen we door samenwerkings-verbanden te realiseren tussen commerciële organisaties, non-profit instellingen, scholen, universiteiten en overheden. MCA Europe initieert en begeleidt hun projecten.

“Working together for a more sustainable tomorrow.”

MCA Europe zet zich in om mobiliteits- en milieu uitdagingen op te lossen door innovatief te denken en verbindingen te ontwikkelen en te regisseren. MCA Europe is gespecialiseerd in sociale en technologische innovatie, marketing-, media- en conceptontwikkeling. Wij verbinden organisaties en instellingen die dezelfde visie hebben over de toekomst en we brengen expertise, innovatie en investeerders bij elkaar. Wij geven leiding aan de projecten en studies die hieruit ontstaan.

MCA Europe stelt de eindgebruiker centraal
zonder deze direct te bedienen.

Door de juiste communicatiekanalen te gebruiken verbetert MCA Europe de leefbaarheid en samenleving als geheel. Door behoeften, belangen en praktijkervaring met elkaar te delen lossen we problemen en uitdagingen op. Wij ambiëren wij groei naar een collectief van tussen de vijfenzeventig en honderd publieke en private organisaties, startups, scholen en universiteiten.